Zprostředkování právních služeb

TRESTNÍ PRÁVO

 • obhajoba v trestních věcech
 • zastupování poškozených osob
 • uplatňování náhrady škody vůči státu za neoprávněné trestní stíhání

OBČANSKÉ PRÁVO

 • zpracování smluv
 • převody nemovitostí
 • vymáhání pohledávek
 • náhrady škod
 • zastupování v občanskoprávních sporech

RODINNÉ PRÁVO

 • výchova a výživa dětí
 • rozvod manželství
 • vypořádání společného jmění manželů

KORPORÁTNÍ PRÁVO

 • zakládání společností, zápisy a změny do obchodního rejstříku
 • kompletní smluvní dokumentace pro podnikatele
 • zastupování v obchodněprávních sporech
 • INSOLVENCE
 • Oddlužení – osobní bankrot
 • Likvidace s.r.o.

PRACOVNÍ PRÁVO

 • pracovněprávní smluvní agenda
 • interní dokumenty zaměstnavatele
 • zastupování v pracovněprávních sporech
 • semináře a školení pro zaměstnance a zaměstnavatele

SPRÁVNÍ PRÁVO

 • dopravní nehody
 • přestupkové řízení
 • právní agenda obcí
 • komunikace s úřady
 • zastupování ve správních řízeních

Likvidace společnosti - Akvizice firem

Dospěli jste k závěrů ukončit podnikání a zbavit se své společnosti? Bezplatně vám poradíme, zda je likvidace tou nejvhodnější formou řešení.Naše kancelář Vám nabízí KOMPLETNÍ  likvidaci Vaší společnosti - zrušení a.s, s.r.o. nebo odkoupení obchodního podílu Vaší nepotřebné, ztrátové, zadlužené nebo jinak problémové společnosti a pomůžeme s krizovým řízením firmy. Zbavíte se tak veškerých starostí s Vaší společností! Postaráme se o likvidace firem s ručením omezeným, akciových společností, evropských akciových společností (SE), případně jiných forem obchodních společností. 

Postup likvidace společnosti začíná odkoupením firmy, kdy zajistíme převod obchodního podílu jednoduchou smlouvou a zároveň změnu statutárních orgánů, tj. výmaz vaší osoby z pozice jednatele (případně statutárního ředitele u akciových společnosti, resp. člena představenstva). V ten okamžik Vaše jméno mizí z obchodního rejstříku a již za jakékoliv události ve firmě nenesete žádnou odpovědnost. V případě potřeby samozřejmě změníme také název a sídlo společnosti. Jediné co zůstane po převodu stejné, je IČO společnosti. 

Dostanete od nás kompletní právní servis, veškeré kroky probíhají v souladu se Zákonem o obchodních korporacích (č. 90/2012) Sb.  Likvidací firmy získáte prostor a energii pro nové aktivity. Můžeme  Vám připravit i novou společnost přímo na míru. .