Novinky


| 0-5 | 5-10 | 10-12 |
STOP EXEKUCI - Milostivé léto 2021 AKCE

Publikováno dne 02. 11. 2021

Blíží se milostivé léto, pomůže tisícům lidí v exekucích. Jak se zapojit?

jsme sice uprostřed podzimu, přesto ale přichází léto. A dokonce milostivé léto. Akce, která se možná už nebude nikdy opakovat a díky které se mohou desítky tisíc lidí dostat z exekucí, začíná 28. října. O co jde?

Co je milostivé léto

Milostivé léto umožňuje tisícům lidí zbavit se exekucí vůči státu, obci, kraji nebo jimi vlastněným podnikům. Stačí zaplatit jistinu a poplatek exekutorovi a je hotovo.

Nejčastěji jde o dluhy na zdravotním pojištění, za koncesionářské poplatky, za jízdy načerno dopravním podnikům nebo například za obecní nájem. Díky milostivému létu je možné se zbavit dluhů i u energetických společností, jakými jsou například ČEZ nebo Pražská plynárenská.

 

Jak se zbavit exekuce

Po dobu milostivého léta je možné splatit pouze jistinu svého dluhu (tedy původní nezaplacenou částku) a poplatek exekutorovi. Tím se splatí celá dlužná částka. Veškeré poplatky a sankce, které se k dluhu nastřádaly, musí jednotlivé organizace v rámci milostivého léta odpustit.

Dluh, který původně činil jen několik stovek, se za několik let mohl kvůli legislativě vyšplhat i na desítky tisíc korun. V rámci milostivého léta je možné splatit jen původní dlužnou částku a poplatek ve výši 908 korun exekutorovi.

Kdy milostivé léto začíná a končí?

Milostivé léto začíná 28. října 2021. Lidé mají na splacení původního dluhu čas do 28. ledna 2022. Odborníci doporučují začít s celým procesem co nejdříve, podobná šance se pravděpodobně už nebude opakovat. Navíc se dá očekávat velký zájem a s tím spojené administrativní průtahy.

Jaké jsou podmínky

První podmínka již byla zmíněna. Dluh, který je možné během milostivého léta výhodně splatit, vznikl u státu, obcí a krajů nebo ve společnostech, ve kterých drží státní aparát většinový podíl.

Na jaké dluhy se Milostivé léto vztahuje?

Nárok na Milostivé léto vzniká u těchto subjektů:

 • Česká republika,
 • územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy,
 • státní příspěvková organizace,
 • státní fond,
 • veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,
 • dobrovolný svazek obcí,
 • regionální rada regionu soudržnosti,
 • příspěvková organizace územního samosprávného celku,
 • ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,
 • obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,
 • státní podnik nebo národní podnik,
 • zdravotní pojišťovna,
 • Český rozhlas nebo Česká televize,
 • právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby (dále jen „veřejnoprávní oprávnění“).

 

Druhou podmínkou je, že dluh už je v exekuci. Pokud v ní ještě není nebo jste prošli procesem oddlužení, není možné milostivé léto uplatnit.

Třetí podmínkou je, že dluh vymáhá soudní exekutor. Milostivé léto se nevztahuje na správní nebo daňové exekuce.

Akce se také nevztahuje na peněžité tresty uložené za úmyslný trestný čin a dluhy vzniklé z odpovědnosti za úmyslně způsobenou škodu. Milostivé léto „neškrtne“ ani dluhy vzniklé z odpovědnosti za škodu na zdraví a dluhy na výživném či na náhradním výživném.

 

Jak postupovat

V případě zájmu nás můžete kontaktovat na uvedených číslech, připravíme vše pro zastavení EXEKUCE.

 

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK


Od 1.7.2021 Insolvence

Publikováno dne 07. 07. 2021

KONEC MIMOŘÁDNÉ OCHRANY MANAGEMENTU DLUŽNÍKŮ – OBNOVENÍ POVINNOSTI PODAT VČASNÝ INSOLVENČNÍ NÁVRH

 

29. 6. 2021

 

V reakci na krizi způsobenou epidemií onemocnění COVID-19 byl přijat tzv. Lex Covid Justice a na něj navazující tzv. Lex Covid Justice II, kterými došlo k řadě významných změn mj. i v oblasti insolvenčního práva.  Jedním z mimořádných opatření bylo i pozastavení povinnosti podat dlužnický insolvenční návrh v případě úpadku.

V této souvislosti upozorňujeme, že od 1. 7. 2021 se povinnost podnikatelů a obchodních společností podat dlužnický insolvenční návrh obnovuje v plném rozsahu, a to včetně případné odpovědnosti managementu podle § 98 a násl. insolvenčního zákona za škodu v případě opožděně podaného insolvenčního návrhu.

 

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK


Likvidace společností AKVIZICE FIREM

Publikováno dne 24. 03. 2020

Dospěli jste k závěrů ukončit podnikání a zbavit se své společnosti? Bezplatně vám poradíme, zda je likvidace tou nejvhodnější formou řešení.


Zrušení společnosti likvidací je seriozní a zákonný způsob ukončení veškerých aktivit společnosti. Likvidací se rozumí souhrn ekonomických a právních kroků, které směřují k ukončení aktivit firmy a celého podnikání. Výsledkem úspěšné likvidace je, že společnost nemá majetek ani závazky a je řádně vymazána z Obchodního rejstříku.

Naše kancelář Vám nabízí KOMPLETNÍ  likvidaci Vaší společnosti - zrušení a.s, s.r.o. nebo odkoupení obchodního podílu Vaší nepotřebné, ztrátové, zadlužené nebo jinak problémové společnosti a pomůžeme s krizovým řízením firmy. Zbavíte se tak veškerých starostí s Vaší společností! Postaráme se o likvidace firem s ručením omezeným, akciových společností, evropských akciových společností (SE), případně jiných forem obchodních společností. 

Postup likvidace společnosti začíná odkoupením firmy, kdy zajistíme převod obchodního podílu jednoduchou smlouvou a zároveň změnu statutárních orgánů, tj. výmaz vaší osoby z pozice jednatele (případně statutárního ředitele u akciových společnosti, resp. člena představenstva). V ten okamžik Vaše jméno mizí z obchodního rejstříku a již za jakékoliv události ve firmě nenesete žádnou odpovědnost. V případě potřeby samozřejmě změníme také název a sídlo společnosti. Jediné co zůstane po převodu stejné, je IČO společnosti. 

Dostanete od nás kompletní právní servis, veškeré kroky probíhají v souladu se Zákonem o obchodních korporacích (č. 90/2012) Sb.  Likvidací firmy získáte prostor a energii pro nové aktivity. Můžeme  Vám připravit i novou společnost přímo na míru. .

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK


Podmínečné propuštění

Publikováno dne 12. 02. 2020

 Podmínečné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody (VTOS)

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK


Odpověď na dotaz

Publikováno dne 12. 02. 2020

Odpověď na dotaz - žádost o podmínečné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK


| 0-5 | 5-10 | 10-12 |