Novinky


| 0-5 | 5-10 |
Likvidace společností AKVIZICE FIREM

Publikováno dne 24. 03. 2020

Dospěli jste k závěrů ukončit podnikání a zbavit se své společnosti? Bezplatně vám poradíme, zda je likvidace tou nejvhodnější formou řešení.


Zrušení společnosti likvidací je seriozní a zákonný způsob ukončení veškerých aktivit společnosti. Likvidací se rozumí souhrn ekonomických a právních kroků, které směřují k ukončení aktivit firmy a celého podnikání. Výsledkem úspěšné likvidace je, že společnost nemá majetek ani závazky a je řádně vymazána z Obchodního rejstříku.

Naše kancelář Vám nabízí KOMPLETNÍ  likvidaci Vaší společnosti - zrušení a.s, s.r.o. nebo odkoupení obchodního podílu Vaší nepotřebné, ztrátové, zadlužené nebo jinak problémové společnosti a pomůžeme s krizovým řízením firmy. Zbavíte se tak veškerých starostí s Vaší společností! Postaráme se o likvidace firem s ručením omezeným, akciových společností, evropských akciových společností (SE), případně jiných forem obchodních společností. 

Postup likvidace společnosti začíná odkoupením firmy, kdy zajistíme převod obchodního podílu jednoduchou smlouvou a zároveň změnu statutárních orgánů, tj. výmaz vaší osoby z pozice jednatele (případně statutárního ředitele u akciových společnosti, resp. člena představenstva). V ten okamžik Vaše jméno mizí z obchodního rejstříku a již za jakékoliv události ve firmě nenesete žádnou odpovědnost. V případě potřeby samozřejmě změníme také název a sídlo společnosti. Jediné co zůstane po převodu stejné, je IČO společnosti. 

Dostanete od nás kompletní právní servis, veškeré kroky probíhají v souladu se Zákonem o obchodních korporacích (č. 90/2012) Sb.  Likvidací firmy získáte prostor a energii pro nové aktivity. Můžeme  Vám připravit i novou společnost přímo na míru. .

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK


Podmínečné propuštění

Publikováno dne 12. 02. 2020

 Podmínečné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody (VTOS)

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK


Odpověď na dotaz

Publikováno dne 12. 02. 2020

Odpověď na dotaz - žádost o podmínečné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK


INSOLVENCE - ODDLUŽENÍ 2019

Publikováno dne 01. 09. 2019

Rok 2019 přináší rozsáhlou novelu insolvenčního zákona, jejíž převážná část nabývá účinnosti

1. 6. 2019 a která kromě řady změn technickéhocharakteru zásadně mění především proces

oddlužení. Článek upozorňuje na ty novinky, které se nejvíce dotýkají podnikatelů coby věřitelů,

případně také podnikajících fyzických osob v pozici dlužníků.

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK


Pohledávky po splatnosti

Publikováno dne 11. 09. 2016

Vymáhání pohledávek - nezaplacené faktury,Vedle běžného řešení sporu nabízíme i služby mediace, tj. mimosoudní řešení sporů za pomoci třetí nezávislé osoby (mediátora). 
Ve všech těchto oblastech Vám poskytne komplexní právní poradenství zkušený advokát v Praze – JUDr.Petr Šurka

PŘEČÍST CELÝ ČLÁNEK


| 0-5 | 5-10 |